Wij zijn er voor diegene waarvoor de stap net iets te groot is om geheel zelfstandig te wonen.
TheodorushoeveHoofdstraat 24
9443 PA Schoonloo
06 538 00 923
info@theodorushoeve.nl

Missie – Visie

De Theodorushoeve staat voor kleinschalige, deskundige en menselijke begeleiding waarbij respect, ontspanning en gezelligheid voorop staat.
We willen iedere cliënt positieve ervaringen meegeven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle cliënten zijn gelijkwaardig en uniek.

Iedere cliënt heeft recht op respect, veiligheid in een vertrouwde omgeving en andere mensen om zich heen. Het recht van het maken van eigen keuzes. Dit betekent dat wij binnen de Theodorushoeve ieder mens respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de cliënten en ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes.

Doelstelling:
Ons doel is om vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen de Theodorushoeve. Voor de deelnemers vinden we het van belang dat ze zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen, een zinvolle dagbesteding hebben, uitdaging vinden en zichzelf mogen/kunnen zijn.

Meer informatie vindt je ook op : www.zorgboeren.nl 


 

Op dit moment hebben wij twee kamers/studio’s beschikbaar!

Op zoek naar een nieuwe rustige woonplek ? Wij begrijpen dat dit een spannend moment is, verhuizen, een nieuwe omgeving, nieuwe medebewoners leren kennen en natuurlijk de begeleiders. Wij proberen je zo snel mogelijk het gevoel te geven van “thuis” zijn en in deze periode je hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Je woont samen met
+ Read More

Bezoek alleen op afspraak

De afgelopen periode heeft Zorgboerderij “De Theodorushoeve” haar verantwoordelijkheid genomen en diverse maatregelen doorgevoerd om het advies van het RIVM te handhaven. Het is belangrijk dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanzelfsprekend volgen wij de adviezen van overheid en experts op. Huidige besmettingen in Nederland.
+ Read More